ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ   -   ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     Δείτε το χάρτη!
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 22370-21012, 21015
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 22370-80680
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 2237080380
ΚΕΡΠΙΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 22370-95269