ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ   -   CAFE     Δείτε το χάρτη!