ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ   -   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ     Δείτε το χάρτη!
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
LECADIN HOTEL
ΒΙΛΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ