ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ   -   ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     Δείτε το χάρτη!
ΒΕΡΟΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-76643
ΒΛΑΒΕΣ Ο.Τ.Ε. 23310-24729
ΔΕΗ 23310-20400
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-22082, 59100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 199
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 23310-76669
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΤΣΑΚΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 23310-20200
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΧΟΤΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23310-27475