ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ   -   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ     Δείτε το χάρτη!
3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΡΟΡΙΟ
ΒΕΡΟΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡOΝ"