ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΣΕΛΙ   -   ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     Δείτε το χάρτη!
ΒΕΡΟΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-76643
ΒΛΑΒΕΣ Ο.Τ.Ε. 23310-24729
ΔΕΗ 23310-20400
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 23310-59562
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-22082, 59100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 199
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΑΣΩΝ 191
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-76669
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23310-22698
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23310-24534
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 23310-65931
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΜΠΟΜΠΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 23310-25669
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23310-60340
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΤΣΑΚΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 23310-20200
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΧΟΤΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23310-27475