ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ   -   ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     Δείτε το χάρτη!
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23510-46623
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23510-57202