ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ   -   ΕΝΟΙΚ./ΠΩΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-STUDIO     Δείτε το χάρτη!