Use Klaoudatos Ski Bus
PILIO SKI AREA  -   SKI SNOWBOARD RENTALS     See it in the map!
CHANIA PILIO
EXELIXI