Use Klaoudatos Ski Bus
MAINALO SKI AREA  -   TOUR OPERATORS     See it in the map!
TRIPOLI
SNOWBUS MENALON EXPRESS, ARCADIAN TOURS