Use Klaoudatos Ski Bus
PARNASSOS SKI AREA  -   RESTAURANTS     See it in the map!
DELPHI
EPIKOUROS RESTAURANT